Aşık Veysel Şatıroğlu şiirleriAşık Veysel Şatıroğlu şiirleri

1 Bir Derd Ehli Bulsam şiiri 598 kez okundu0

Bir derd ehli bulsam derdim söylesem
İy’olmaz derdlerim halim n’olacak
Hekimler derdime derman bulamaz
Bir değil beş değil derd kucak kucak

El vurma yarama yaklaşma kardaş
Derdimi söylesem tükenmez baş baş
İçimde yanıyor tütünsüz ateş
Ceset soba gibi kalbim bir ocak

Aşıklar alemde gülmez dediler
Akar göz yaşlarım silmez dediler
El elin derdini bilmez dediler
Kimler gelip hatırımı soracak

Katlan bu cefaya sabreyle gönül
Bu dünyanın işi hep böyle gönül
Başından geçeni sen söyle gönül
Neler geldi geçti oldu olacak

Veysel’in derdine bulunmaz çare
Etseler vücudun hem pare pare
Bir arzuhal sundum hakiki yare
O yar gelip yaralarım saracak

Aşık Veysel Şatıroğlu

2 Bir Kokte Uzanmış Sarmaşık Gibi şiiri 628 kez okundu0

Bir kökte uzanmış sarmaşık gibi
Dökülmüş gerdana saçların güzel
Gözlerin ufukta bir ışık gibi
Kara bulut gibi kaşların güzel

Koynundaki turunç mudur nar mıdır
Adın Huri midir Gülizar mıdır
Gözlerinden akan yağmurlar mıdır
On beş on altı mı yaşların güzel

Afatı devran mı bilmem ki nesin
Bülbül avazın andırır sesin
Seher yeli gibi gelir nefesin
Aşıka bahardır kışların güzel

Her güzel de eda ile salınmaz
Huri misin melek misin bilinmez
Emsalin dünyada azdır bulunmaz
Firdevsi Ala’da eşlerin güzel

Görünce derdimi arttırdın kat kat
Can alıcı gözün sanki bir cellat
Veysel’i kapından eyleme azat
Bana yastık olsun döşlerin güzel

Aşık Veysel Şatıroğlu

3 Daima Bulanın Asla Durulman şiiri 575 kez okundu0

Daima bulanın asla durulman
Nedir bu sendeki hal Kızılırmak
Çağlayıp akarsın hiç mi yorulman
Seni zapteyleyemez göl Kızılırmak

Bahar gelir bulanırsın coşarsın
Dalga vurur kenarlara taşarsın
Dünya kurulalı böyle yaşarsın
Tükenmez ömrün var bol Kızılırmak

Toplanır suların yayladan köyden
Kuvvetler alırsın çeşmeden çaydan
Fariğ olup vazgeçmen mi bu huydan
Kimseye vermezsin yol Kızılırmak

Yel estikçe dağlar karın eritir
Güneş olur çayır çimen yürütür
Dünyada bakisin hükmün caridir
Sana kuvvet verir sel Kızılırmak

Zara dağlarından toplaşın gelin
Sivas’ın kenarın dolaşın gelin
Yıldız ırmağına ulaşın gelin
Göksu’yu beraber al Kızılırmak

Kızıldağ’dan doğru çıkıp gelişin
Kayseri’de Karasu’ya karışın
Cahdın nedir yola devam çalışın
Delice ırmağın bul Kızılırmak

Ulu sular ile akıp gidersin
Tavşanlı Dağına bakıp gidersin
Uğradığın yeri yıkıp gidersin
Git Karadeniz’e dol Kızılırmak

Veysel’in gözünden çağlayan sular
Derdim gizli durur yüzlerim güler
Seni tutsun beni tutan uykular
Derin uykulara dal Kızılırmak

Aşık Veysel Şatıroğlu

4 Karaözü (Koylerin İçinde Ondedir) şiiri 553 kez okundu0

Köylerin içinde öndedir bu köy
Nehirler coşturan seldir Kar’özü
Kültür sahasında enderdir bu köy
Millet sevgisine yoldur Kar’özü

Bir hamlede üç yüz memur çıkarmış
İnsanlık ne demek farkına varmış
İlim bir deryadır durmaz akarmış
Demişler kabların doldur Kar’özü

Memleket içinde metin Kar’özü
Tatlıdır sohbeti bilirler sözü
Attıkları adım Atatürk izi
Adabı erkanı boldur Kar’özü

Kızılırmak önden akar bulanır
Tren gelir kıvrım kıvrım dolanır
Bahar gelir çiçeklerle belenir
Bağı bahçeleri güldür Kar’özü

Bu köyü kuranlar hayırlı kurmuş
Veysel der bu köyde kimler oturmuş
Şair Sadık felsefeden okurmuş
Her biri bir ehl-i dildir Kar’özü

Aşık Veysel Şatıroğlu

5 Memlekete Destan Oldum şiiri 713 kez okundu0

Memlekete destan oldum
Karim beni beğenmedi
Esten oldum dosttan oldum
Yarim beni beğenmedi

Ne söylesem “deli” dedi
“Meyva vermez cali” dedi
“Açma bana kolu” dedi
Sarim beni beğenmedi

Ben gönlümün valisiyim
Altı çocuk velisiyim
Bir güzel delisiyim
Durum beni beğenmedi

Yine düştüm dilden dile
Göz yaşlarım sile sile
Attı beni gurbet ele
Yarim beni beğenmedi

Geçti güzelliğin cağı
Golkoy’e kurdum otagi
Guz geldi doktu yapragi
Dalim beni begenmedi

Veysel yonum yare dondum
Lodos degmis kara dondum
Yesillenmis yare dondum
Pirim beni begenmedi

Aşık Veysel Şatıroğlu

6 Halkevi şiiri 635 kez okundu0

Sarsılmaz Halkevi sağlam temeli
Işık tutar halka yorulmaz eli
Halka hizmet kuruluşu emeli
Atatürk sesi var Halkevlerinde

Halkevleri umum halkın malıdır
İlim irfan faziletle doludur
Devam eden Atatürk’ün yoludur
Atatürk izi var Halkevlerinde

Halkevleri ilim irfan yuvası
Atatürk’ün sesi milletin sesi
Eşitlik hürriyet ve demokrasi
Atatürk sözü var Halkevlerinde

Sosyal yardım kolu Türk müzik kolu
Çalışanlar için imkanlar dolu
Çalışmalı okumalı yazmalı
Atatürk sözü var Halkevlerinde

Asil Türk Milleti çalışır Veysel
Çalışana ekmek çağırır gel gel
Asla mağdur olmaz çalışan bir el
İnanç var iman var Halkevlerinde

Aşık Veysel Şatıroğlu

7 Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz şiiri 661 kez okundu0

Çırpınıp içinde döndüğüm deniz
Dalgalanır coşar ürüzgarından
Mevce gelip cuş eyleyen aşkımız
Ah çektikçe kaynar gelir derinden

Derya coşar inci saçar kenara
Aşk ehli dayanır ateşe kora
Bülbüller gül için geymişler kara
Seherler uyanır bülbül zarından

Aşıklara gurbet bülbüle firkat
Derdimi sorarsan dürülü kat kat
Ey gönül derdinden etme şikayet
Yüce dağlar gurur duyar karından

Derd ile mihnete dalmayan aşık
Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık
Kınaman Veysel’i fikri dolaşık
Ayrılmış yarından yar diyarından

Aşık Veysel Şatıroğlu

8 Çok Yalvardım Çok Yakardım şiiri 525 kez okundu0

Çok yalvardım çok yakardım
Uyanmadı kara bahtım
Şansım küsmüş etmez yardım
Uyanmadı kara bahtım

Uyur uyanmaz ikbalım
Nic’olacak benim halım
Boynuna olsun vebalım
Uyanmadı kara bahtım

Kader kedere eş oldu
Ağladım gözüm yaş oldu
Uzun boylu savaş oldu
Uyanmadı kara bahtım

Tecellim bozuk temelden
Gitti gençlik çıktı elden
Aşka mahkumuz ezelden
Uyanmadı kara bahtım

Kısmet beni diyar diyar
Dolandırır bilmem ne var
Veysel oldu candan bizar
Uyanmadı kara bahtım

Aşık Veysel Şatıroğlu

9 İzi Kayıp Kendi Gizli Bir Yare şiiri 554 kez okundu0

İzi kayıp kendi gizli bir yare
Aşıkım peşinde gezerim böyle
Sual ettim bülbüllere güllere
Güllerden kokusun sezerim böyle

Seherde ağlıyor bülbül biçare
O da benim gibi aşık mı yare
Başım alsam gitsem hangi diyare
Derdimi deftere yazarım böyle

Hasbahçeye girdim güllere sordum
Çiçekte çimende izini gördüm
Mekandan münezzeh gibi sanırdım
Kaplamış alemi nazarım böyle

Bu aşk bir deryadır haddi bulunmaz
Bu bir dadı Hak’tır silsem silinmez
Öyle bir güzel ki nesli bilinmez
Yalvarır düğmesin çözerim böyle

Gönlümün matlubu gelsene beri
Sesin sazdan telden aldım haberi
Veysel’i kapına kul eyle bari
Eşsinler kapına mezarım böyle

Aşık Veysel Şatıroğlu

10 Kimin Meftunuyum Kimin Mecnun’u şiiri 532 kez okundu0

Kimin meftunuyum kimin Mecnun’u
Anlaşılmaz böyle bir hal var bende
Tabirsiz ürüya keşfettim bunu
Sevgi bende sevda bende yar bende

Her nereye baksam onu görüyom
Aynaya bakarsam beni görüyom
Yayılmış damarda kanı görüyom
Yerleşmiş cesette gizli sır bende

İnsanlar doludur hali değildir
Sarrafın altını pulu değildir
Veysel sersem gezer deli değildir
Beni Mecnun eden ateş kor bende

Aşık Veysel Şatıroğlu

11 Çoktan Beri Hasiretin Çekerim şiiri 415 kez okundu0

Çoktan beri hasiretin çekerim
Gönül arzumanım sen sefa geldin
İkrarına hep giriftar olduğum
Ahdinde peymanım sen sefa geldin

Bir saat miktarı durdun oturdun
Selam verdin cana hayat getirdin
Yüzün basa gadem kerem getirdin
Gönlümün sultanı sen sefa geldin

Mevlam her kuluna ehtaç etmesin
Kendinden gayrıya muhtaç etmesin
Lokman da derdime ilaç etmesin
Derdimin dermanı sen sefa geldin

Aşık Veysel Şatıroğlu

12 Keklik İdim Vurdular şiiri 555 kez okundu0

Keklik idim vurdular
Kanadımı kırdılar
Daha ben ne idim ki
Anamdan ayırdılar

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik

Keklik kumda eşinir
Eşinirde deşinir
Benim sevdiğim dilber
Nerelerde düşünür

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik

Keklik kayalı yerde
Öter mayalı yerde
Sevdiğimin kavalı
Kaldı dayalı yerde

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik

Kayalar kölgelendi
Güzeller suya indi
Her güzelden bir öpüş
Yine can tazelendi

Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik

Aşık Veysel Şatıroğlu