Âgâz-ı Gazeliyyât 1

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 474 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

İlâhî murg-ı tab‘um eyle bir gülzârdan gûyâ
K’ola her gonçesi bin ‘andelîb-i zârdan gûyâ
Mahabbetden dimâga bir halâvet vir ola tâ kim
Dil-i tûtîveşüm âyîne-i esrârdan gûyâ
Nevâ-âmûz-ı takdîr eylemişdür bâg-ı ‘âlemde
Beni hâr-ı cefâdan bülbül-i gülzârdan gûyâ
Gül-i rüsvâyî-i dâg-ı mahabbet perde-pûş olmaz
Zebân hâmûş-ı hayret çehre cevr-i yârdan gûyâ
Olur ehl-i hıred pâ-beste-i zencir-i rüsvâyî
O meclisde k’olur Âgâh zülf-i yârdan gûyâ

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir