Âgâz-ı Gazeliyyât 101

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 649 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sebûveş sâkin-i meyhâne olsam geh tehî geh pür
Elümde sâgar-ı mey şâd u hurrem geh tehî geh pür
Ser-i kûyında yârun iderüm âh u figân her şeb
Nevâ-yı ney gibi geh zîr ü geh bamm geh tehî geh pür
Olur mahv-ı nigeh âmed şud-ı mevc-i hayâlinden
Habâbâsâ pey-â-pey çeşm-i pür-nem geh tehî geh pür
Mukadderdür nasîb-i bîş ü kem seng-i ‘adâletle
Ki olmuş ser-nüvişt-i nakş-ı hâtem geh tehî geh pür
Degül pür-hûn şümâr-ı rik-i mihnetden gözüm Âgâh
Misâl-i şîşe-i sâ‘at gönül hem geh tehî geh pür

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir