Âgâz-ı Gazeliyyât 102

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 492 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cem‘iyyet-i safâ dil-i gam-perverümdedür
Zihn hezâr-ı şu‘le-i Tûr ahkerümdedür
Ferhâdı kûh-ı derdde çok görmüşem hele
Mecnûn dahı hayâl gibi gözlerümdedür
Bûs-ı ‘izâr-ı şâhid-i maksûd dâ’imâ
Âgûş-ı cünbüş-i leb-i hˇ âhişkerümdedür
Memnûn-ı gerd-i bâliş-i hûrşîd olur mıyam
Dest-i heves müdâm ki zîr-i serümdedür
Nâm-ı kerem zamânede her kimde var ise
Âgâh cümle ehl-i riyâ defterümdedür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir