Âgâz-ı Gazeliyyât 11

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 600 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Virürse zehr-i gam ol la‘l-i nûş-hand bana
Virür mezâk-ı dile çâşnî-i kand bana
O serv-i ser-keşe dil mübtelâ olup kalmış
Ne çâre oldı belâ himmet-i bülend bana
Ne kadr-i derdi bilür ne devâ havâle ider
Cihân cihâh-ı gam u mihnet o hod-pesend bana
Elem-fezâ ki degül ihtilât-ı sûhtegân
Neden ‘azâb virür sûziş-i sipend bana
Yeter güvâhı dil-i reh-nümûn bana Âgâh
Ne ihtiyâc ki nâsıhdan ola pend bana

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir