Âgâz-ı Gazeliyyât 110

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 448 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Câm-ı şarâb u hûn-ı ciger meşrebümcedür
Hoş meşrebem safâ vü keder meşrebümcedür
Vahşîye hoş-nümâ reviş-i vahşiyânedür
Benden o şûh iderse hazer meşrebümcedür
Geçmem neşât-ı feyz-i binâgûş-ı yârdan
Evkâtlarda vakt-ı seher meşrebümcedür
Lâyık degül vedâ‘ ile âzâr-ı dostân
Mânend-i nâme gizli sefer meşrebümcedür
Âgâh nev-be-nev suhan-ı âbdârı gör
Ol nev-zuhûr âfet eger meşrebümcedür

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir