Âgâz-ı Gazeliyyât 111

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 578 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

O dil ki dâg-ı mahabbet şerâre-efgen olur
Felek-sitâre vü hurşîd ü meh nişîmen olur
O şem‘ hem-dem-i agyâr olunca dâg oluram
Ki şu‘le bende vü gayrun çerâg-ı rûşen olur
Kimi ki fark-ı ser itsem müdâm cilvegehin
Döner sipihr-i cefâkâra ol da düşmen olur
Olursa nîm-nigâh ile de tesellî-i bahş
Gehî hicâb u gehî hˇ âb u nâz-ı reh-zen olur
Dem-â-dem âteş-i cân-sûz-ı şevkden Âgâh
Turur turur dil-i dîvâne germ-şîven olur

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir