Âgâz-ı Gazeliyyât 112

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 589 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dehânun gonçeveş pür-hande handânluk ne günçündür
Gönüller hˇ âstgâr-ı fitne fettânluk ne günçündür
Hayâl-i yârdan kalmazsın ey gam bî-vefâlukda
Eger yaranmazsan söyle yârânluk ne günçündür
Ne bir dâgun fetilisin ne bir bezmün ziyâ-bahşı
Dahı ey şem‘-i bezm-ârâ fürûzânluk ne günçündür
Girîbân-çâk gelmiş ol perî seyr-i gülistâna
Libâs-ı rengden ey gonçe ‘uryânluk ne günçündür
Müşevveş-hâtır-ı Âgâh u zülf-i yâr âşüfte
Perîşân olmayam dirsen perîşânluk ne günçündür

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir