Âgâz-ı Gazeliyyât 114

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 392 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hâsıl olmaz müdde‘â rif‘atle pâ-mâl ol da gör
Pek sarıl o mehveşün pâyîne halhâl ol da gör
Bak birinün hâtırında hayr-ı niyyet var mıdur
İmtihân içün bu cem‘iyyetde remmâl ol da gör
Defter-i ‘ömrün kad-ı ham-geştedendür halkası
Nevresîdelükde bilmezsin kühen-sâl ol da gör
Lezzetinden vâkıf olmazsın nigâh-ı dûr ile
Ol gülün la‘line şebnem gibi tebhâl ol da gör
Çokda inkâr eyleme feyzîni hâmûş olmanun
Hayli dem pür-gûluk itdün bir nefes lâl ol da gör
Bilmedün âzâde olmak zevkini Âgâhveş
Bir zamân vâ-beste-i zülf ü hat u hâl ol da gör

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir