Âgâz-ı Gazeliyyât 115

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 473 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bütân kim mihr u kîn âyîne-i tagyîr virmezler
Meger şemşîr-i âha cevher-i te’sîr virmezler
Kenâr-ı dâye-i gerdûnda ol tıfl-ı yetîmüm kim
Mükerrer zehr-nûş itdürmeyince şîr virmezler
Hazer her turre-i pür-hamdan ey dil kim budur zannum
Olursın ‘âkıbet dîvâne vü zencîr virmezler
Nice ‘âşık harâb-ender-harâb olmaz ki bed-hûlar
İdüp hâk ile yeksân fırsat-ı ta‘mîr virmezler
Kemend-i himmet Âgâh olmayınca sa‘y ile derkâr
Sana bu saydgehde söz ile nahcîr virmezler

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir