Âgâz-ı Gazeliyyât 117

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 469 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tabîbân-ı mahabbet hasta-i hicrânı sormazlar
Bilürler çâre olmaz derdi bî-dermânı sormazlar
Dem-â-dem ‘ayb idenler hâl-i ‘uşşâk-ı perîşânı
‘Aceb âşüftegî-i kâkül-i hûbânı sormazlar
Olanlar neş’e-yâb-ı la‘l-i şeker bârı dildârun
Dahı ey Hızr senden çeşme-i hayvânı sormazlar
Su’âli birbirinden herkesün gül mevsimindendür
Bu gülşende peyâm-ı bülbül-i nâlânı sormazlar
Bütân Âgâh cümle hâl-i dilden bî-haberlerdür
‘Azîzân-ı melâhat külbe-i ahzânı sormazlar

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir