Âgâz-ı Gazeliyyât 120

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 476 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sanma sahba-keş-i peymâne-i gerdûn oluruz
Lutf idüp keyfimüze degmese memnûn oluruz
Şimdi ‘âlem deli evvel biz idük dîvâne
Böyle ger dehr mürûr itse Felâtûn oluruz
Severüz nâzlı bir dilber-i Yûsuf-sıfatı
Pîr-i Ken‘ân gibi efvâhda mazmûn oluruz
Pâye kat‘ itmedeyüz ‘aşkda rüsvâlukla
Yolumuzdur giderek biz dahı Mecnûn oluruz
N’ola ger yâr-ı ta‘allukdan olursak hâli
Serv-i ra‘nâ gibi âzâde vü mevzûn oluruz
Çeşm-i pür-fitne ile âfet-i ‘akl u dil olur
Ehl-i dildür diyü bir şûha ki meftûn oluruz
Gâh Âgâh-sıfat terk-i temennâ iderüz
Gâh olur tâlib-i gencîne-i Kârûn oluruz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir