Âgâz-ı Gazeliyyât 121

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 538 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Agyâr sanma çok da bizi yârlardanuz
Gülzârda gül ile biten hârlardanuz
Ne zerre denlü lutfını gördük ne cevrini
Korsan o şûha biz de giriftârlardanuz
Hem birbirine düşmen-i cân kavl u fi‘lümüz
Hem zu‘mumuz budur ki nigûkârlardanuz
Bir nakd-ı ‘ömr deyni vü ‘ukbâya neylesün
İrâdı âz masrafı bisyârlardanuz
Dermânda kalmışuz dil-i müşgil-pesend ile
Dâ’im muâl-i kâmı talebkârlardanuz
Mânend-i tîg-ı dost miyânında dostuz
Görsen hilâf-ı meşrebi hûnhˇ ârlardanuz
Âgâh biz de bu gazel-i dil-pezîr ile
Tahsîn-i bî-şümâra sezâvarlardanuz

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir