Âgâz-ı Gazeliyyât 124

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 504 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Germ-rû menzil-i maksûda irer çok sürmez
Sûz-ı dilden haber alduk bu sefer çok sürmez
Oldı dildâdelerine hatı gülden da yakîn
Zulmet-i şebde bilür nûr-ı nazar çok sürmez
Hüsn-i bî-sâhteden kat‘-ı nazar müşgildür
Yoksa bu gâze ile sürme gider çok sürmez
Subh-ı ikbâline ‘ibretle bakılsa dehrün
Hasretinden çekilen âh kadar çok sürmez
Olmadı merdüm-i çeşmümle vefâdâr eşküm
Tıfl-ı hercâyiye âgûş-ı peder çok sürmez
‘Aşka meyl itmedügine ne kadar nâdimdür
‘Âkıbet yola gelür zâhid-i har çok sürmez
Sürmüş Âgâh rakîbi o perî kûyundan
Görürüz hâlini bundan da beter çok sürmez

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir