Âgâz-ı Gazeliyyât 125

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 497 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Tâ ki ber-hem-zede-i halka-i gîsûyuz biz
‘Ukde-i nâfe-i âhûda nihân-bûyuz biz
Düşdügi yerde girân oldugı seng-i kadrün
Bilürüz Yûsuf-ı sencîde terâzûyuz biz
Gerçi ruhsâre-i İslâmda yektâ hâlüz
Lîk âteşgede-i ‘aşkda hindûyuz biz
Dilrübâlarda vefâ olsa görürdük bizde
Çok zamândur ki bu devletde du‘â-gûyuz biz
Olsak Âgâh n’ola suhte-i âteş-i gam
Vâlih ü şîfte-i dilber-i bed-hûyuz biz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir