Âgâz-ı Gazeliyyât 126

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 542 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yanımda hande-i bî-hûde giryân olmadan kalmaz
Hirâs-ı ma‘siyetden gussa şâdân olmadan kalmaz
Usanduk sâhte ülfetlerinden ehl-i dünyânun
Nifâk-âlûde cem‘iyyet perîşân olmadan kalmaz
Tevâzu‘ merdüm-i sâhib-kemâlün iftihârıdur
Tasaddur halka nâ-dânlukla nâ-dân olmadan kalmaz
Şefâ‘atkârî-i agyâr ile hem-bezm-i yâr olmak
Husûl-ı kâm içün memnûn-ı dü-nân olmadan kalmaz
Şümâr-ı cevrin eşküm katresiyle eylerem yârun
Sirişk-i hûn-çegân tesbîh-i mercân olmadan kalmaz
Hırâmân gelse ol kân-ı melâhat ‘ıyş içün bâga
Dehân-ı gonçe bezminde nemekdân olmadan kalmaz
Harâb olmuş gönülden yârı âgâh eyleme Âgâh
O zâlim itse de ma‘mûr-ı vîrân olmadan kalmaz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir