Âgâz-ı Gazeliyyât 128

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 519 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bahşiş-i destüni sâkî kef-i deryâ idemez
Cünbüş-i kâmetüni nahl-ı tecellâ idemez
Sulha mûm oldugı günden dahı rûşenterdür
Neylesün şem‘ sana hüsn ile da‘vâ idemez
‘Ömri oldukça şifâ âyetin itse tekrâr
Çeşm-i bîmârına gönlünce müdâvâ idemez
‘Âşık-ı suhte pâ-bûsına cür’et mi ider
Belki dâmânunı bî-çâre temennâ idemez
Nice Âgâh murâd üzre nigâh itsün kim
Çeşm-i hurşîd seni seyr ü temâşâ idemez

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir