Âgâz-ı Gazeliyyât 132

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 628 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne zâhid ü mütedeyyin ne pîr-i bâde-fürûşuz
Şehân-ı kişver-i hüsne gulâm-ı halka be-gûşuz
Düşer mi da‘vi-yı zîb-i libâs-ı zühd-i vera‘ kim
Hezâr dâg ile âlûde rind-i hırka be-dûşuz
Sipihr-i gûş-ı be-âvâz-ı nâlemüz meh ü hûrdan
Velî ne nagme-i Mansûr ne sadâ-yı sürûşuz
Hazer sirişkimüzün rîzişinden ey gül-i ra‘nâ
Ki âh-ı şu‘le-feşân ile ebr-i sâ‘ika-pûşuz
Egerçi bülbül-i hoş-lehce-i fasâhatuz Âgâh
Bu gülsitânda kemâl-i suhan budur ki hamûşuz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir