Âgâz-ı Gazeliyyât 134

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 653 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bahâr geçdi gelür bülbülün nevâsı henûz
Dükendi bâde vü dilde kadeh du‘âsı henûz
Ten öldi hâk ü mezârumda lâle açıldı
Başumda gûşe-i meyhânenün havâsı henûz
Giderse şâm-ı gam u lâlenün de dâg-ı dili
Cihâna sürme virür bahtımun karâsı henûz
Çemende nergis-i şehlâ hayâl-i çeşmün ile
O denlü hasta ki destindedür ‘asâsı henûz
O şâh-ı hüsn ise Âgâh bilmedi kaldı
Ne oldugın dil-i dîvânenün recâsı henûz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir