Âgâz-ı Gazeliyyât 135

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 665 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘İşret-i gûşe-i meyhâneyi herkes bilmez
Mest çok vâdi-i mestâneyi herkes bilmez
Başına dönmegi cânâ bana mahsûs eyle
Şem‘ine gerdiş-i pervâneyi herkes bilmez
Gussa-i zevk-nümâsına gelür mestlerün
Zehr-i hand-leb-i peymâneyi herkes bilmez
Gûş-ı agyâr olamaz lâyık-ı dürr-i suhanun
Kıymet-i gevher-i yekdâneyi herkes bilmez *
Oldı bin lu‘b ile ol tıfl bana râm Âgâh
Bu kadar bâzî-i tıflâneyi herkes bilmez

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir