Âgâz-ı Gazeliyyât 138

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 780 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âgûşa çekdi rûyını çeşm-i pür-âbımuz
Bahr-ı muhîta oldı nihân âftâbımuz
Şebnem gibi sitâre-şümâruz şeb-i firâk
Gülberg-i cennet olsa eger câme-hˇ âbımuz
Havfum budur ki minnet-i hışt-ı hum olmasa
Sakf-ı sipihri kaldıra cûş-ı şarâbımuz
Zâhirde gerçi bî-ser ü sâmân gedâlaruz
Şâhân-ı mülk-i ma‘niyedür intisâbımuz
Biz pey-revân-ı nazmdan Âgâh sâ’ilüz
Kim hâme-i ‘ademde girihdür cevâbımuz

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir