Âgâz-ı Gazeliyyât 14

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 443 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olmayınca ol nihâl-i nâzenîn kâmet-nümâ
Gülşen olur çeşmüme bir dûzah-ı cennet-nümâ
Âh-ı serd-i ‘âşık-ı pervâne-meşrebden sakın
Olmasun şem‘-i ruhun her yerde germiyyet-nümâ
Âhû-yı çeşmin ne mümkün beste-i dâm eylemek
Kâh olurken kendü zülfünden yel-i vahşet-nümâ
Çekmeyince zûr-bâzû-yı kemân-ı nâzını
Olmazuz her kîne-cûyun hüsnüne ragbet-nümâ
Ol tabîb Âgâh-ı bî-tâb oldugum gördükçe dir
Dahı ıslâh olmadı bu haste-i sıhhat-nümâ

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir