Âgâz-ı Gazeliyyât 152

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 422 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Lebin ki hışm ile âlûde-i ‘itâb iderüz
Hezâr nükte-i neşvede intihâb iderüz
Visâline hat-ı sebz oldı Hızr-ı râh henûz
O şûha ‘arz-ı merâm itmege hicâb iderüz
O turfe bâde-keşânuz ki istesek felegün
Gazâl-i mihrini bir âhla kebâb iderüz
Ne çîn-i zülfe esîrüz ne beste-i dâmuz
Bu saydgâhda bî-hûde ıztırâb iderüz
Semûm-ı âhdur Âgâh bâd-ı subh-demi
Bu gülsitânda ‘abes fikr-i âb u nâb iderüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir