Âgâz-ı Gazeliyyât 155

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 446 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne mümkün eylemek ey mâh def‘-i gam sensüz
Ki neş’e-i mey olur mâye-i elem sensüz
Figân ki eyledi âhır mukîm-i tenhâyî
Sirişk-i hûni vü efgân dem-be-dem sensüz
Harâb yegdür o dil k’olmaya hırâmgehün
Ki sahn-ı bütkededür sâha-i harem sensüz
Tenümde her ser-i mû şâne gibi neşter olur
İdince ârzû-yı zülf-i ham-be-ham sensüz
N’ola müdâm senün vasfun eylese Âgâh
Elinde ra‘şe olur cünbüş-i kalem sensüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir