Âgâz-ı Gazeliyyât 157

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 434 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol denlü bezm-i yârda germ-ülfet olmışuz
Gûyâ ki tab‘-ı bâdede keyfiyyet olmışuz
Her dâg-ı tende bir sanemün yâdgârıdur
Âyîne-i hezâr perî tal‘at olmışuz
Sermâye bahş-ı haclet olur i‘tibârımuz
Dûş-ı cihânda hil‘at-ı ‘âriyyet olmışuz
Bir câm-ı pür-şarâb mı var çîn-i cebhesüz
Muhtâc-ı nîm-cur‘a-i bî-minnet olmışuz
Nukl visâl-i ‘âşıka ni‘met degül midür
Âgâh bizde şimdi velî-ni‘met olmışuz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir