Âgâz-ı Gazeliyyât 158

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 565 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol iki nergis-i mestün ki nâ-tüvânı bizüz
Helâk iderse yine meyl-i sürmedânı bizüz
Sirişkimüzle olur olsa hâtırı tatyîb
O tıfl-ı hûr-ı siriştün gülâbdânı bizüz
Bizi felek de o mehpâreden cüdâ idemez
Ki burc-ı mihr ü mahabbetde Ferkadânı bizüz
Egerçi cevr ile dûr itdi yâr-ı kûyından
Kabûl iderse yine hâk-i âstânı bizüz
Tutuldı zîbak-ı şebnemle gûş-ı gül Âgâh
Bu gülşenün tutalum murg-ı hoş-figânı bizüz

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir