Âgâz-ı Gazeliyyât 16

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 402 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Meger ki kişver-i hûbî musahhar oldı sana
Ki ceyş-i fitne vü âşûb çâker oldı sana
Bürîde oldı ser-rişte-i vidâd-ı rakîb
Egerçi her suhanum tîg u hançer oldı sana
Kimün güdâhte oldun nigâh-ı germinden
Ki çeşm-i âyîne hurşîd-i mahşer oldı sana
Uyandı dîde-i nergis figân-ı bülbülden
Nesîm-i subh meger bâga rehber oldı sana
Sebû sebû mey-i nâz u girişme âl Âgâh
Ki sâkî ol büt-i şûh-ı sitemger oldı sana

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir