Âgâz-ı Gazeliyyât 162

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 377 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nakş-ı gam tutmaz dil-i âzâdemüz
Nâz ider hurşîde levh-i sâdemüz
Neşve-i hikmet virür her katresi
Çıkmış Eflâtûn humından bâdemüz
Seyrimüz tayy-ı makâmât itmedür
Târ-ı kânûn-ı zemîndür câddemüz
İstemez meşşâta tahsîn olsa da
Bikr-i mazmûn-ı tabî‘at-zâdemüz
Mihr ile Âgâh olurdı hem-‘inân
Himmet olsa sâye-i üftâdemüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir