Âgâz-ı Gazeliyyât 163

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 389 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne cefâ-yı yâr u ne agyârdandur şekvemüz
Ceng-cû bed-hû dil-i bîmârdandur şekvemüz
Bâga gitmez nâle vü feryâd-ı bülbülden kaçar
Söze gelmez bir gül-i bî-hârdandur şekvemüz
Baht-ı hˇ âb-âlûd yegdür fitne-i bîdârdan
Mübtelâ-keş çeşm-i mest-i yârdandur şekvemüz
Gam yemekten imtilâ olduk bu mihnethânede
Hazm olunmaz ni‘met-i bed-hˇ ordandur şekvemüz
Dûzah-ı cân-sûz-ı hicrânı unutdurdı bana
Gice gündüz âh-ı âteşbârdandur şekvemüz
Gerdiş-i gerd Âgâh bahtun cürmi yok
Tâli‘-i ber-geşte-i eş‘ârdandur şekvemüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir