Âgâz-ı Gazeliyyât 168

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 635 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Meyânı vasfını yârun ki gâh gâh iderüz
Nezâket ile şak-ı hâmeden nigâh iderüz
Cefâya eylese âgâz o şûh-ı çâr ebrû
Figân u nâle makâmını çârgâh iderüz
Mezâkın anlamaduk hîç vasl u hicrânın
Görünce âh iderüz görmeyince âh iderüz
Sipihr-i seyr oluruz himmetiyle şebnemvâr
Sirişk-i nakdını ol yolda harc-ı râh iderüz
Yine şerâr-ı hasedden halâs yok Âgâh
Çü şem‘ eger nemed-i şu‘leden külâh iderüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir