Âgâz-ı Gazeliyyât 174

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 489 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil-i dîvânemüz Mecnûn-ı şeydâyı salındurmaz
O rind-i lâubâli degme rüsvâyı salındurmaz
Giriftâr-ı teb-i germ-i mahabbet öyle bîmâram
Ki nabzum ıztırâbı mevc-i deryâyı salındurmaz
Rakîb-i divden kat‘ itmege dildârı şemşîrüz
Bizi yanınca hayf ol şûh-ı hercâyı salındurmaz
Dilün sayyâdı bir sultân-ı istignâ sipehdür kim
İdüp ârâyiş-i firâk-ı ‘ankâyı salındurmaz
Gönül bir âfetün meftûnı olmışdur ki söyletsek
Meh-i Ken‘ân degül hüsniyle dünyâyı salındurmaz
Dür-i nazmum olur âvîze-i gûş-ı sipihr Âgâh
Ki âb u tâb ile her dürr-i yektâyı salındurmaz

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir