Âgâz-ı Gazeliyyât 175

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 404 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne hicrden gilemendüz ne vasla hû iderüz
Ne ise maksadun ey yâr-ı kîne-cû iderüz
Dil-i figârı idüp şâd-ı yâd-ı zülfün ile
O zahmı rişte-i ümmîd ile rüfû iderüz
Yanında ruhsat-ı nezzâra küfr ile birdür
O hod pesend ile bî-hûde güft[u]gû iderüz
Nesîmi rehber idüp vâdî-i mahabbetde
Gubâr olıncaya dek yârı cüst ü cû iderüz
Niyâzmend-i sifâl-i mugân degül Âgâh
Şikeste dilleri tahmîr idüp sebû iderüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir