Âgâz-ı Gazeliyyât 176

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 505 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olsa ne denlü hâke berâber serîrimüz
Şebnem misâl cebhe-i hûrdur mesîrimüz
Ser-mest ü şûh-ı bî-ser ü sâmân-ı ‘âlemüz
Âlüftelükde çeşm-i bütândur nazîrimüz
Mazmûn-ı ser-nüviştimüz âşüfte olmadur
Gûyâ sevâd-ı zülf ile yazmış debîrimüz
Ref‘ itdi hâkden bizi reng-i hınâ gibi
Tâ oldı dest-i yâr bizüm dest-gîrimüz
Rehberlük itdi kûy-ı dil-ârâya dek bize
Âgâh o yolda tıfl-ı sirişk oldı pîrimüz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir