Âgâz-ı Gazeliyyât 177

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 413 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil ki pür-sûz ola âh itmemek âsân olamaz
Fâş olur dûd-ı siyeh şu‘lede pinhân olamaz
Dil-i nâ-şâdımuzı va‘de-i vasl itmez şâd
Pertev-i mihrden ol şem‘-i firûzân olamaz
Pâyine halka-i dâm itmişüz âgûşumuzı
Bizden ol vahşî-i rem-gerde girîzân olamaz
Dil hirâs üzre degül âteş-i ruhsârından
Zülfi de hâtır-ı cem‘i de perîşân olamaz
Ol kadar za‘f ile bî-tâb ü tüvân kim Âgâh
Hande itse dönüp ahvâline giryân olamaz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir