Âgâz-ı Gazeliyyât 18

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 482 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Alınca destine tîr ü kemân-ı nâz u ‘itâb
Niyâzmend olur evvel nişân-ı nâz u ‘itâb
Nigâh-ı lutf ile de gâh gâh tecrübe it
Dil ehline nice bir imtihân-ı nâz u ‘itâb
Te‘âkub itmede de birbirini bu gülşende
Bahâr-ı mihr u mahabbet hazân-ı nâz u ‘itâb
Na‘îm-i vaslı ile şâd-kâm ider dirken
O şûh itdi beni mihmân-ı nâz u ‘itâb
Kalemde kâgıda Âgâh ser-fürû itmez
Yazılsa kibr-fezâ dâstân-ı nâz u ‘itâb

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir