Âgâz-ı Gazeliyyât 180

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 488 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pîç ü tâb-ı dil hayâl-i yârı teshîr idemez
Cevher-i âyîne pây-ı ‘akse zencir idemez
Ben o vîrângerde-i ‘aşkum ki hâk-i lâ-mekân
İmtizâc-ı âb-ı hayvân ile ta‘mîr idemez
Tab‘-ı şûh olmaz perîşân dahl-ı her nâ-ehlden
Reng-i şem‘-i tavr-ı bâde âh tagyîr idemez
İ‘timâd itmem ki dirler mihr ile hûn şîr olur
Yâ nedendür kûhken hûn eyledi şîr idemez
Seng-i ta‘n Âgâh sevdâ-yı cünûnum arturur
Tıfl-ı ‘aşkam seylî-i üstâd te’sîr idemez

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir