Âgâz-ı Gazeliyyât 184

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 434 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nesîmâsâ bu cism-i hâksâr itmez karâr efsûs
Niçe sâ‘atde bilmem kopdı yerden bir gubâr efsûs
Neşât-ı vaslına endûh-ı hicr-âlûdedür dehrün
Ne çâre sa‘y ile olmaz cüdâ meyden humâr efsûs
Perîşân göricek sünbül gibi agyâr destinde
Gönülden çıkdı âh ile hevâ-yı zülf-i yâr efsûs
Ham eylerken niyâzum kâmetin serv-i gülistânun
Beni pâ-mâl-i nâz itdi o tıfl-ı ney süvâr efsûs
Göz açmazdan dahı şebnem gibi bir dem bu gülşende
Geçer Âgâh bûy-ı gül gibi fasl-ı bahâr efsûs

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir