Âgâz-ı Gazeliyyât 185

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 480 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönül ki oldı ser-i kûy-ı yârdan me’yûs
Revâdur olsa da sabr u karârdan me’yûs
O ‘andelîb-i nevâ düşmen-i hazînem kim
Hazândan gilemendem bahârdan me’yûs
Nesîm ü terbiyet-i bâgbân bana neyler
Nihâl-i bâg-ı gamam berg ü bârdan me’yûs
‘Aceb mi perde-nişîn olsa gonçe-i ümmîd
Ki oldı dest-i kerîmân nisârdan me’yûs
Zamâneden bu kemâliyle hoş-dilem Âgâh
Ki oldı dil heves-i i‘tibârdan me’yûs

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir