Âgâz-ı Gazeliyyât 186

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 588 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

La‘l-i sâkî gerçi hoşdur sâgar-ı sahbâ da hoş
Nagme-i ney dil-keş ammâ kulkul-ı mînâ da hoş
Hakk bu kim bî-minnet-i gerdûn bu ‘işretgâhda
Dâmen-i maksûd el virmezse istignâ da hoş
Hoş nümâdur dilrübâlardan leb-i pür-hande lîk
Girye-i bî-ihtiyâr-ı ‘âşık-ı şeydâ da hoş
Bî-tekellüf hûblardan hûbdur resm-i vefâ
Yoksa ‘uşşâka ümîd-i va‘de-i ferdâ da hoş
Benzedüp hûrşîd ü mâha ‘ârız-ı cânâneyi
Tâ bu hadd gerdûn ile Âgâh istihzâ da hoş

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir