Âgâz-ı Gazeliyyât 188

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 369 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gördüm o mehi vasl-ı temennâya degermiş
Yektâluk ile itdügi da‘vâya degermiş
Murg-ı dili hem-meşreb-i ‘ankâ geçinürken
Bend itmege ol zülf-i semensâya degermiş
Ol Yûsuf-ı sânîye alur göz ile bakdum
Hüsnini mezâd eylese dünyâya degermiş
Bir âfete dil vir ki diye halkı cihânun
Reşk ü hased ü ta‘ne-i a‘dâya degermiş
Bülbülleri de gülleri de hârı da hod-bîn
Seyr it ki cihân bâgı temâşâya degermiş
Âgâh dimiş bu gazeli gûş idüp ol mâh
Hüsnüm gibi tahsîn-i ehibbâya degermiş

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir