Âgâz-ı Gazeliyyât 189

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 397 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Felekden itmek olurdı recâ-yı âsâyiş
Olaydı ger meh ü hurşîde câ-yı âsâyiş
Sebük-rikâbî-i şebnemden oldı zâhir kim
Bu teng ‘arsa degüldür fezâ-yı âsâyiş
Düşerse nîm-nefes râhâtı ganîmet bil
Ki çün habâbdur âb u hevâ-yı âsâyiş
Olur nedâmet-i hâr-ı cefâdan âsûde
Misâl-i serv bu gülşende pây-ı âsâyiş
Hevâ-yı zülf-i perîşân-ı yâd iden Âgâh
Muhâldur ki ola âşinâ-yı âsâyiş

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir