Âgâz-ı Gazeliyyât 19

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 470 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Ârız-ı yârun degüldür hâli tenhâ dil-firîb
Şûhlukda birbirinden cümle a‘zâ dil-firîb
Sâdedür bâg-ı mahabbet sebze-i bîgâneden
Gülbün ü hâr u has u pinhân u peydâ dil-firîb
Birbirine kec-nigâh eyler hasedden çeşm ü dil
Olalı ol nergis-i câdû-yı şehlâ dil-firîb
Yârdan agyâr ayırmak yâ ne mümkündür bizi
Olmuş iken renciş u sulh u müdârâ dil-firîb
Gûyiyâ bir deste-i güldür zemîn u âsmân
Ol kadar oldı tecellâsıyla dünyâ dil-firîb
Bir karîbi çok perî Âgâh oldı rû-nümâ
Ol sebebden bu gazel oldı ser-â-pâ dil-firîb

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir