Âgâz-ı Gazeliyyât 194

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 405 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Aks-ı la‘lün gâh idince çeşm-i giryânumda raks
Mest ider tıfl-ı sirişküm tarf-ı dâmânumda raks
Cilvegerdür serv-i nâzum itmesün yâ neylesün
Bülbül ü gül serv u kumri sahn-ı bûstânumda raks
Teşne-leblük lezzeti tâ çâk çâk itmiş lebüm
Hızr ider dâ’im kenâr-ı âb-ı hayvânumda raks
Hep neşât-ı bâde-i la‘l-i bütândur kim ider
Lafz u ma‘nî bî-hod u mestâne dîvânumda raks
Şimdi tâb-ı şevkden Âgâh mânend-i sipend
Dâglar eyler ser-â-pâ cism-i sûzânumda raks

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir