Âgâz-ı Gazeliyyât 195

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 406 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kanda itse o mâh-sîmâ raks
Dîdeler de ider temâşâ raks
Gark-ı girdâb-ı hayret oldı gönül
Devr usûliyle eyledi tâ raks
Dil-i ‘uşşâkı çâr-pâre ider
Gâh idince o serv-i bâlâ raks
Devr-i dil-hˇ âhı senden ögrensün
İdicek çarh-ı bî-ser ü pâ raks
Cilve itdükçe itmesün n’etsün
Dil-i ‘âşıkda sad-temennâ raks
Görse raksını o meh rakkâsun
Âsmânda ider ser-ta-pâ raks
İder Âgâhveş hacâletle
Ceyb-i müflisde dest-i i‘tâ raks

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir