Âgâz-ı Gazeliyyât 196

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 363 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Derd-i serdür her dem itmek yâra âh u nâle ‘arz
Müdde‘â sûz-ı derûn ise ider tebhâle ‘arz
Vâdî-i gamda o Mecnûnam ki çıksam teşne-leb
‘İzzet idüp sâgar-ı pür-hûnın eyler lâle ‘arz
Geçse hâk-ı teşnegânından leb-i cân bahşına
Elde murg-ı rûhın eyler mürde-i sad-sâle ‘arz
Kalmamış âb u letâfet nev-bahâr-ı dehrde
Eşk-i çeşmünden ider gülzâra bülbül jâle ‘arz
Var ise şevk-ı hem-âgûşı o meh-ruhsâr ile
Eylesün Âgâh mir’ât-ı dilinden hâle ‘arz

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir