Âgâz-ı Gazeliyyât 197

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 334 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gülşen-i dehrün bekâ-yı verd-i ra‘nâsı galat
Güft [u] gû-yı bülbülân-ı nagme-pîrâsı galat
Kalb-i zâhid kim tılısm-ı gevher-i esrârdur
Feth olurdı olmasaydı kufl-ı vesvâsı galat
Defter-i ihsân-ı gerdûnı temâşâ eyledüm
Kâgıd-ı meşkî gibi imlâ vü inşâsı galat
Bahtı gör kim ol perî-ruhsârı teshîr itmege
Bir mücerreb nüsha buldum lîk esmâsı galat
Dil-güşâdur gerçi gülzâr-ı suhan Âgâh lîk
Ârzû-yı zülf-i hûbân gibi sevdâsı galat

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir