Âgâz-ı Gazeliyyât 2

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 367 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Izâr-ı yâra oldukça hat-ı müşkîn rakam peydâ
Olur âyîne-i dilde sevâd-ı nakş-ı gam peydâ
Hazer şemşîr-i cevherdâr-ı ebrûsından ol şûhun
Ki dikkatle bakılsa görinür râh-ı ‘adem peydâ
Perestiş itmege pinhâni itdüm ka‘be-i dilde
Sücûd-ı cebhe-i hurşîde lâyık bir sanem peydâ
Kadinden meyve-i vasl ârzû itdüm velî gâfil
K’olur nahl-i emelden ‘âkıbet bâr-ı elem peydâ
Dil-i saht-ı rakîbe ugramışdur var ise bilmem
Ki olmışdur hadeng-i tîr-i müjgânında ham peydâ
Eger ben gördügüm çeşm-i belâ-engîzdür Âgâh
Çünin kim ola andan şîve-i lutf u kerem peydâ

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir