Âgâz-ı Gazeliyyât 200

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 398 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Virmezse n’ola şem‘-i bezmhâneye fürûg
Besdür safâ-yı künc bu vîrâneye fürûg
Ne bahtum ahterinde ne sâgarda var ziyâ
Lâyık degül mi yoksa bu gamhâneye fürûg
Mir’ât-ı dilde cilveger olmaz o meh ‘aceb
Sıgmaz sanur mı dil gibi kâşâneye fürûg
Şem‘ün fürûgı olmayıcak tîre rûzdur
Hurşîd u mâh salsa da pervâneye fürûg
Ragbetsüz olur olsa da Âgâh şem‘-i Tûr
Bezl olmayınca mahrem u bîgâneye fürûg

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir