Âgâz-ı Gazeliyyât 202

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 489 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne mümkün derdsiz olmak ser-i âzâde-i ‘âşık
Eger sandal harîrinden süzülse bâde-i ‘âşık
Hirâsından iderdi vaz‘-ı hamlin leyle-i hublâ
Hurûş itseydi tıfl-ı eşk-i tûfân-zâde-i ‘âşık
Eger sad-menzil istikbâl iderse devlet-i dünyâ
Ser-i mû denlü geçmez kûy-ı fakrı câdde-i ‘âşık
Harâbâtun girîbân-gîr-i ‘ayşı gâlibâ çokdur
Ki dâmen-çîdedür mihrâbdan seccâde-i ‘âşık
O şûhun nâzı itdi ‘âlemi Âgâh dem-beste
Hamûş olsa n’ola kilk-i safîr âmâde-i ‘âşık

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir