Âgâz-ı Gazeliyyât 203

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 381 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yârun degülem devr-i temâşâsına lâyık
Mümkin mi olam gayrî temennâsına lâyık
Çokdan bilürem dâm-ı ser-i zülfi tehîdür
İster bula gönlüm gibi sevdâsına lâyık
Âgûşa çeker kâhrübâgâhî görünce
Bulmış o da ma‘şûkını sîmâsına lâyık
Ol şûh ider gayra vefâ va‘deden evvel
Gör bahtı benem va‘de-i ferdâsına lâyık
Oldı o perî germ-i tebessüm okudukça
Olmuş bu gazel la‘l-i şeker-hâsına lâyık
Nâz eyler idüm seyr-i gül ü gülşene Âgâh
Olsaydı nigâhum ruh-ı zibâsına lâyık

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir